Η ΑΜΚΕ Όραμα σε Αποστολή βρίσκεται δίπλα στο συνάνθρωπο.

2022-10-02

Η ΑΜΚΕ Όραμα Σε Αποστολή, με ανιδιοτέλεια, αγάπη και σεβασμό ενισχύει και στηρίζει ενεργά οικογένειες και ιδρύματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεών για το 2022, Η ΑΜΚΕ Όραμα Σε Αποστολή προχώρησε σε πολυδιάστατη δωρεά επίπλων για την υποστήριξη μιας οικογένειας στην Δυτική Αχαΐα.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δεσμό», όπου σε κάθε δραστηριότητα μας είναι αρωγός.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην δωρήτρια των επίπλων την κ. Εβέλιν Καλαϊτζή και ευχαριστούμε θέρμα τους χορηγούς μας (Μπουχέλος Δημήτριος και Υιοί όπου εδρεύουν στην κάτω Αχαΐα Καθώς και τον Άγγελο Καρατζά) όπου ανέλαβαν να πληρώσουν το κόστος της μεταφορικής εταιρείας προκειμένου να ενισχύσουμε την οικογένεια που τα είχε ανάγκη.