Ποιοι Eίμαστε


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Όραμα Σε Αποστολή ιδρύθηκε 18 Δεκεμβρίου 2020 και ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ. Από το 2020 έως σήμερα στο επίκεντρο της Α.μ.Κ.Ε. βρίσκεται ο άνθρωπος.

Με μεγάλη υπερηφάνεια δηλώνουμε πως το προσωπικό καθώς και οι εθελοντές μας αποτελείται από νέους ανθρώπους οι οποίοι μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και συνεισφέρουμε με ανιδιοτέλεια για την υλοποίηση του. Συνολικά είμαστε 20 νέοι άνθρωποι που αποφοιτήσαμε από διαφορετικούς κλάδους των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΙΕΚ, εργαστήκαμε για χρόνια και παράλληλα ενωθήκαμε για την δημιουργία ενός σκοπού τον οποίο υπηρετούμε. Ο καθένας μας βάζει το δικό του λιθαράκι μέσω των γνώσεων που έχει και όλοι μαζί δημιουργούμε δραστηριότητες και με μεγάλη θέληση πάντα καταφέρνουμε παρά τις δυσκολίες να τις φέρουμε εις πέρας. 

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και χωρίς αδικία μέσω της εκπαίδευσης και της υποστήριξης.

Οι αξίες μας είναι αλληλεγγύη, συνεργασία, υποστήριξη και φροντίδα.

Οι στόχοι μας είναι :

 • Δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων αλληλεγγύης προς ευάλωτες ομάδες: Η ομάδα μας μεγαλώνει καθημερινά με προσωπικό και εθελοντές που μπορούν να παράσχουν πολυεπίπεδη βοήθεια και συμβουλευτική.
 • Προαγωγή δράσεων κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα: Η στήριξη των ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα προσφύγων και μεταναστών, επιτελείται με συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξή τους σε επίπεδο καθημερινών αναγκών αλλά και ψυχικής υγείας.
 • Προώθηση θεμάτων που αφορούν στην προστασία και την κοινωνική ένταξη προσφύγων.
 • Προαγωγή του σεβασμού στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της προστασίας της σωματικής και ψυχικής υγείας των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
 • Προστασία του ιδιωτικού βίου με σεβασμό στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
 • Η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης,
 • Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
 • Η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
 • Η προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Η παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
 • Δημιουργία δικτύου για εύρεση εργασίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας!