Ανθρωπιστική Βοήθεια 


Η δράση μας στηρίζεται στις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας και περιλαμβάνει τρία στοιχεία: την επείγουσα βοήθεια, την επισιτιστική βοήθεια και τη βοήθεια στους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες, χωρίς να παίρνουμε θέση υπέρ οποιασδήποτε πλευράς και χωρίς πολιτική ατζέντα.

Ανθρωπισμός

Η ανθρώπινη δυστυχία πρέπει να ανακουφίζεται και να δίνεται προσοχή στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Η αξιοπρέπεια όλων των θυμάτων πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται.

Ουδετερότητα

Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να ευνοεί οποιαδήποτε πλευρά σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης ή άλλης μορφής διένεξης.

Αμεροληψία

Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες, χωρίς κανενός είδους διακρίσεις μεταξύ ή εντός των πληγέντων πληθυσμών.

Ανεξαρτησία

Οι στόχοι της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι ανεξάρτητοι από πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές ή άλλες επιρροές: μοναδικός σκοπός είναι η ανακούφιση και η αποτροπή του ανθρώπινου πόνου.Επικοινωνήστε μαζί μας!