Ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες


Κατά τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, έχει διαπιστωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των αλλοδαπών που εισέρχονται στη χώρα και ζητούν διεθνή προστασία. Μεταξύ αυτών εμφανίζονται, ολοένα και συχνότερα, ανήλικοι, παιδιά ή έφηβοι, που φθάνουν στη χώρα μόνοι τους, χωρίς την οικογένειά τους ή άλλον ενήλικα που να τους συνοδεύει και να μεριμνά για αυτούς. Αυτά τα παιδιά που ζητούν διεθνή προστασία είναι γνωστά στην προσφυγική ορολογία ως ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

Οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά αυτά φεύγουν από τη χώρα τους είναι παρόμοιοι με αυτούς για τους οποίους την εγκαταλείπουν και οι ενήλικες:

 Οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι και εμφύλιες συρράξεις, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδηγούν τα παιδιά αυτά μακριά από τις εστίες τους.

 Στην περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών, ωστόσο, και άλλοι λόγοι παίζουν συχνά ρόλο στην φυγή τους: 

Η διάλυση της οικογένειας - είτε λόγω θανάτου ή φυγής των γονέων - η εκμετάλλευση, η βίαιη στρατολόγησή τους, η επιθυμία μιας καλύτερης ζωής συχνά τα οδηγούν στην φυγή από τις πατρίδες και την μοναχική αναζήτηση προστασίας και μέλλοντος σε άλλη χώρα.

O πρωταρχικός μας στόχος για τους ανήλικους πρόσφυγες είναι να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα και την ευημερία των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τα σπίτια τους.

 Δουλεύουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας και τις κοινότητες για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να βρει ασφαλές καταφύγιο σε μια άλλη χώρα. Καταβάλλουμε επίσης προσπάθειες για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας!