ΑΜΕΑ


 Η χώρα μας αντιμετωπίζει με ιδιαιτερότητα τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 

Ειδικά, δε, για τους ενήλικες με νοητική υστέρηση, δεν υπάρχει μέριμνα από την πλευρά της Πολιτείας, ούτε καν σε επίπεδο υποδομών.

Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε την αναπηρία με μια πιο εξωστρεφή ματιά, μέσα από την σχέση και την αλληλεπίδραση με τη γειτονιά, την κοινότητα και ευρύτερα την κοινωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας!