Αλληλεγγύη


Η Αλληλεγγύη σχετίζεται με έννοιες όπως η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια.

Η συνεισφορά προς αλλήλους είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Αλληλεγγύης, είναι οριζόντια και λαμβάνει χώρα μεταξύ ίσων.

Στοχος μας να ενεργοποιήσουμε πολίτες και συνειδήσεις στο να παρέχουν βοήθεια και στήριξη σε συνανθρώπους μας, στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον 

Επικοινωνήστε μαζί μας!