Εκπαίδευση


Μεγάλο μέρος του πληθυσμού που βρίσκεται στην Ελλάδα είναι παιδιά και ανήλικοι πρόσφυγες, Ρομά και άνθρωποι χωρίς δυνατότητα παροχής της στοιχειώδους  εκπαίδευσης.

Ένας από τους βασικότερους τομείς ανάπτυξης της κοινωνίας είναι η εκπαίδευση, εντός της οποίας προκύπτουν πολλές αλλαγές.

'Ενα στοιχείο που αναδείχθηκε είναι η σπουδαιότητα της χάραξης ενταξιακής πολιτικής αποδεικνύοντας πόσο ζωτικής σημασίας είναι η εκπαίδευση για την ένταξη τόσο των παιδιών όσο και των οικογενειών τους στη νέα τους πραγματικότητα. Στον ελληνικό χώρο, όπου το μεγάλο ρεύμα προσφύγων παρουσιάστηκε το 2016, δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.

Ο ρόλος μας στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών προσφύγων (και όχι μόνο) στο πλαίσιο των πολιτικών του ελληνικού κράτους για το ζήτημα αυτό αποτέλεσε βασικό μας στόχο.

Επικοινωνήστε μαζί μας!